Ineke Disveld

Ik ben geboren in Zuid-Afrika en opgegroeid in Nederland. Hierdoor ben ik een grensverleggend onderzoeker geworden op vele terreinen, waaronder de psychologie. Medio 2001 komt deze interesse terug in mijn nieuwe stijl van schilderen: ik keer het binnenste naar buiten.

Alles wordt samengesteld uit vierkanten en driehoeken. Met deze elementaire delen, in combinatie met stereografie en soms optisch bedrog, probeer ik de interpretatie te manipuleren: je ziet het of je ziet het niet.

Omdat wiskunde hier te complex is moest ik me overgeven aan mijn turbulente hersencellen om de geavanceerde punten en strepen uit de drie dimensies te ontcijferen. De volgende stap was het maken van krachtige, figuratieve voorstellingen die de tijdloosheid van het denksysteem weergeven.

Uiteindelijk probeer ik de afstand tussen denken en zien te overbruggen door bewust te kijken.