Johan Timmers

Johan Timmers volgde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag een opleiding tot beeldend kunstenaar. Later haalde hij aan de Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam zijn bevoegdheid om les te geven. Vanaf 1978 is hij werkzaam als beeldend kunstenaar.

Onderwerp voor deze reeks schilderijen is de Steen der Wijzen. Dit is een voorwerp waarnaar door alchemisten naarstig is gezocht in de Middeleeuwen. Door aanraking met deze steen zou men namelijk niet edele metalen in goud kunnen veranderen.

De gedachte dat men zocht naar een middel om goud te maken inspireerde Johan Timmers tot het maken van deze kunstwerken. Immers bij de ontdekking van de formule om goud te maken, zou dit edelmetaal zijn waarde verliezen...

Ook zou de Steen der Wijzen de bezitter onsterfelijk maken. Dit wordt symbolisch voorgesteld door goud dat nooit roest en altijd zuiver blijft. De sterfelijkheid door lood dat oxideert en dof wordt.

De beelden die Johan Timmers schept, zijn nog steeds geworteld in de waarneembare werkelijkheid en nodigen de kijkers uit om hierin hun eigen gevoelens en gedachten te projecteren.