Frank Hulscher

Wie schets mijn verbazing, als ik het zelf niet doe?

Het is maar een weinigen gegeven om van hun dromen werkelijkheid te maken. Voor ons stervelingen ligt er een gapende kloof tussen fantasie en werkelijkheid. Maar dit besef maakt de dromen niet minder mooi, waarschijnlijk versterkt dit besef de fantasie alleen maar. Mijn manier van werken gaat uit van het idée dat je tegenwoordig meerdere bronnen van informatie hebt. Uit de wervelstorm van informatie die de hele dag op je afkomt, selecteert iedereen zijn eigen beelden, die in het hoofd tot een geheel worden gevormd. Dit, omdat de mens nu eenmaal het vermogen heeft om beelden te verdraaien, te verfraaien of domweg niet te willen zijn.

Daarom bestaat mijn werk bijna altijd uit diverse beelden. Zij vormen niet, zoals in strips, een logisch verhaal. Maar zij dragen allemaal in mindere of meerdere mate bij aan het totaalbeeld, dat voor elke kijker waarschijnlijk een ander is.

Het centrale thema is de eeuwige strijd van het mannetje om de aandacht en liefde van de vrouw. Zij is het sterke geslacht en bepaalt, bewust of onbewust, de daden van het mannetje.