Herman Smith

Herman Smith werd in 1948 te Utrecht geboren. Het onderwijs in de jaren '50 kon hem niet inspireren. Onder zijn schoolboeken verstopte hij zijn tekenspullen en zijn vroegste "kunstwerken" hield hij geheim. Zo overleefde hij de eisen die aan hem gesteld werden tot en met de ambachtsschool. Een administratieve baan op een verzekeringskantoor leerde hem de discipline waar hij nu nog altijd plezier van heeft. "Gewoon beginnen, iedere dag weer, het is tenslotte je werk" is zijn motto. Zijn chef op dat kantoor ontdekte zijn geheim van stapels tekeningen in een burearia. Hij stelde hem voor volgende keuze: promotie maken binnen het bedrijf of een kunstopleiding gaan volgen. Gelijkertijd werd thuis door zijn zus dezelfde ontdekking van al die prachtige tekeningen gedaan. Deze dubbele confrontatie werd de omslag in zijn leven! Hij begon zijn opleiding aan de kunstacademie "Artibus"in Utrecht en werd vervolgens toegelaten op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Ook maakte hij nog een kleine uitstap naar de Universiteit in Leuven en verdiepte zich in de filosofie. In 1982 richtte hij samen met textiel-kunstenares Marjan Boontjes werkplaats-atelier "De Wisseling" op. Daar gaf hij kursussen schilderen, tekenen, natuurwaarneming, boetseren, kleurenleer en kunstgeschiedenis. Nog steeds geeft hij daar Jaarkursussen schilderen.
Zijn eigen werk ontwikkelt zich van tere aquarellen en tekeningen met onderwerpen zoals bloemen, uitlopende boomknoppen en modelstudies naar sterk uitstralende kleurige schilderijen in acryl. In deze schilderijen zijn nog steeds de thema's van voorheen te herkennen, maar ook abstracter werk komt nu van zijn hand. Daarin komen archetypische elementen voor die het werk een extra dimensie geven, vrij te intepreteren door de toeschouwer.

Maar ook Herman zelf kan daar boeiend over schrijven: in mei 2000 is een boek van zijn hand verschenen "Een wonderlijke reis" (uitgeverij Boom).